مصاحبه

 • گفتاری جدید از دکتر حسین کچویان
  ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ۱۶:۰۷

  کچویان:مطالعات فرهنگی دقیقا در جهت عکس الزامات جامعه ما نظریه پردازی میکند

  کلیت مفاهیم و نظریات مطالعات فرهنگی ضد نظم و نظام دهی یا هنجارسازی و ادغام اجتماعی است. مفاهیم کلیدی آن نظیر هویت، قدرت یا سلطه در جهت ایجاد امکان برای حضور و حتی غلبه اقلیت ها از جمله اقلیت های دینی و قومی یا حتی گروه های نابهنجار و و حاشیه ای در جامعه و مخالفت با ادغام و سازگارسازی آنها در جامعه و فرهنگ عمومی یا ارزش های عام اخلاقی فرهنگ و جامعه است، دقیقا به خلاف جامعه ایران که مسئله محوری آن نظام سازی است.

 • ۱۳۹۲/۰۷/۲ ۱۴:۳۰

  فراخوان مقاله فصلنامه “پژوهش علم دینی”

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی اقدام به انتشار فصلنامه «پژوهش علم دینی» (در شرف اخذ مجوز علمی – پژوهشی) نموده است. پژوهشگران ارجمندي كه مايل به ارائه مقاله براي این فصلنــامه هستند می توانند مقالات خود را در چارچوب یکی از محورهای زیر تهیه و به آدرس ایمیل j.islamic@ihss.ac.ir ارسال نمایند. 1- چیستی و ماهیت […]