مصاحبه

  • منظومه فکری مرتضی مطهری در گفت‌وگو با سید جواد میری؛
    ۱۳۹۳/۰۸/۶ ۲۰:۵۹

    مطهری یک نوفارابین است

    چرا پس از ورود علوم اجتماعی به ایران، نظریه‌پردازی در این حوزه در کشور وجود ندارد!؟ پاسخ این است که نگاه ما به علوم اجتماعی نگاهی مجتهدانه نیست، نگاهی مقلدانه است؛ علوم اجتماعی‌ای که در اروپا و امریکا تولید می‌شود نص است و ما اجازه‌ی اجتهاد در برابر نص را نداریم.