مصاحبه

  • گفتگو با دکتر محمدعلی شم‌آبادی، معاون سابق وزارت جهادکشاورزی
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۵:۲۰

    ظرفیت‌های دو پیام امام (ره) درباره جهادسازندگی

    امام برای ایجاد جهادسازندگی، به کل مردم متوسل می‌شود؛ همه‌ی اقشار را مخاطب قرار می‌دهد؛ «همه‌ی متخصصان، دانشجویان، کارگران، مهندسان، بازاری، کشاورز، پیر و جوان، زن و مرد، شهری و دهاتی»……
    امام اولویت‌ها را در پیام اول مشخص می‌کند؛ می‌گوید «مناطق روستایی و روستاهای محروم و عشایر». همیشه عشایر جزو محروم‌ترین‌ها بوده‌اند و هنوز هم فاصله‌ی زیادی دارند حتی با روستاها ……..