مصاحبه

  • شهاب اسفندیاری در جلسه نقد و بررسی «جهانشهری ها»
    ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۱۷:۰۳

    همه نگاههایمان به غرب است

    مغز همه ما مقداری استعمارزده است و همه نگاه‌ها به غرب است و همه قیاس‌ها با غرب صورت می‌گیرد. کمتر پیش می‌آید که با غیرغربیان خود را مقایسه کنیم در حالی که در بسیاری از کشورهایی که حتی خبر از نوع حکومت آن‌ها نداریم اتفاقات قابل توجهی رخ می‌دهد