مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۱۵:۱۵

    انتشار شماره چهارم رصد فکری فرهنگی جهان عرب

    به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی موسسه ترجمان (بخش رصد و ترجمه جبهه فکری انقلاب اسلامی) به منظور اطلاع رسانی از فضای فکری و فرهنگی جهان عرب اقدام به انجام رصدی کرده است که ماهانه آخرین اخبار حوزه فکر و فرهنگ  شامل: اخبار کتب،اخبار نشست ها و همایش ها،اخبار فرهنگی و سیاسی را رصد کرده و به صورت گزارش در اختیار […]