مصاحبه

 • نگاهی به فعالیت های علمی و مطالعاتی دانشگاه های مختلف
  ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ ۱۹:۳۶

  دانشگاه تهران چه خبر؟

  به همت حلقه مطالعات علم دینی (elmedini.ir) دو سلسله جلسه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 • ۱۳۹۱/۱۲/۹ ۰۷:۵۵

  جهان های اجتماعی

  نویسنده در بخشی از کتاب، به شناخت عمومی و شناخت علمی، انواع شناخت علمی جامعه، شناخت اجتماعی، تجربی، عقلی و شهودی و بالاخره انواع شناخت اجتماعی در قرآن، و برخی از مفاهیم اساسی مربوط به آن می پردازد.