مصاحبه

  • نگاهی به فعالیت های علمی و مطالعاتی دانشگاه های مختلف
    ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ ۱۹:۳۶

    دانشگاه تهران چه خبر؟

    به همت حلقه مطالعات علم دینی (elmedini.ir) دو سلسله جلسه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.