مصاحبه

  • محسن حسام مظاهری
    ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ ۲۰:۲۷

    «نظام معنایی سربازی باید متحول شود»

    پس از انقلاب اسلامی، خیلی از ساختارها را با توجه به نظام معنایی جدیدمان بازسازی کردیم. باید ساختار سربازی هم مثل خیلی از ساختارهای دیگر باید بازتعریف می‏شد. سربازی از جمله ساختارهایی بود، که محتوای آن متناسب با نظام معنایی انقلابی متحول نشد. این عدم تغییر و دگرگونی آن هم به دلایل تاریخی نظیر جنگ و مقتضیات آن مشمول مرور زمان شد.