مصاحبه

 • شادی و آرمانهای جوانان متوسط شهری
  ۱۳۹۴/۰۶/۳ ۱۵:۵۷

  عمق‌پژوهی ”خندوانه“

  قضیه این گفتار، شماتت «خندوانه»، به خاطر نگاه کم عمق به «شادی» نیست. بلکه بیشتر، نگاه ما به وضع قطاع متوسط شهری است که به چنین برنامه‌ای نیازمند شده است، و گویی به آن اقبال دارد. خنده و شادی لازم است، ولی چرا این قدر کم عمق؟ چرا فقط شکل خنده؟ چرا قطاع جوان متوسط شهری، با اینکه بیش از نسل انقلاب و جنگ، متمول و متمکن هستند، اکنون به تصویری از شادی رضایت داده است؟

 • نقد دکتر حامد حاجی حیدری بر کتاب«جامعه شناسی ایران» دکتر جلایی پور
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۳۸

  ضعف مفرط نظری در کتاب «جامعه‌شناسی ایران»(2)

  نهایتاً، در حالی که عالی‌مقام دکتر حمید رضا جلایی‌پور، «ما» را بسیار «کژ» و «بدقواره» می‌شمرد، و «دولت مدرن خوش‌قواره امریکایی» را بیش از حد خوب و دور از دسترس، دست به ترسیم یک هدف میانی می‌زند: «کره جنوبی». از دیدگاه سوم شخص غایب عالی‌مقام دکتر حمید رضا جلایی‌پور، درست که «ما» نمی‌تواند برای رسیدن به «امریکا» حتی بیندیشد، ولی می‌تواند لااقل به «کره جنوبی» فکر کند! این مرد، چقدر امریکا را دوست دارد… و این مرد، خیلی با «ما» بیگانه است… او «ما» را به مثابه سوم شخص غایب، دوست ندارد…

 • جایگاه« امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یک « نهاد»
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ ۱۸:۴۳

  پدیده ”شهید علی خلیلی/۱۹ ساله“

  زنجیره مسائلی که به شکل‌گیری پدیده ”شهید علی خلیلی/۱۹ ساله“ منجر شد، نشان می‌دهد که شکل‌گیری نهاد «امر به معروف و نهی از منکر» بی‌فرجام مانده است، و این نهاد، به عنوان یک «نهاد»، یعنی رویه‌ای تاریخ‌مند ورای خواست فردیت‌های خاص، هنوز در انقلاب اسلامی تحقق نیافته است. این را می‌شود در آخرین جمله‌ای که پدیده ”شهید علی خلیلی/۱۹ ساله“ برای رسانه‌ها گفت، فهمید: «هیچ‌کس پشت آدم نیست، فقط خدا هست که پشت شما می‌ایستد»