مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۱۴:۴۸

    درنگی تحلیلی بر تعریف استاد رشاد از «فرهنگ»

    مفهوم «فرهنگ»  از جمله مناقشه بر¬انگیزترین مفاهیم در حوزه¬ علوم اجتماعی است؛ تا آنجا که بسیاری از صاحب¬ نظران بر این باورند که مبهم ¬ترین و متکثرترین مفهوم در علوم اجتماعی، فرهنگ است. از این رو، اندیشمندان و نویسندگان، اهتمام ویژه¬ای به ارائه¬ تعریف از این مفهوم داشته و دارند. حتی کتاب ¬های مفصلی که […]