مصاحبه

  • طی یک نامه به ریاست جمهوری انجام گرفت:
    ۱۳۹۲/۰۵/۲ ۱۴:۳۱

    توصیه ۳۵۴۵عضو هیئت علمی دانشگاه به روحانی

    در صورتی که مدیریت این دستگاه بسیار مهم و راهبردی به فرد، گروه و یا طیف حاشیه‌ساز واگذار شود، بستر برای فتنه‌گری فتنه‌گران فراهم خواهد شد که در این صورت نیز نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها به مقابله خواهند پرداخت و تشنج و درگیری به فضای جامعه کشیده خواهد شد.