مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۱۷:۲۹

    علم دینی؛ دیدگاهها و ملاحظات

    مولفان: سید حمید رضا حسنی، مهدی علیپور ، سید محمد تقی موحد ابطحی ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه      پژوهش در مبانی فلسفی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم دینی و بررسی نسبت بین علم و دین به منظور بررسی و تبیین امکان، ضرورت و ساختار علم دینی از ضرورت‌های پژوهشی در حوزه فلسفه علوم انسانی و […]