مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۲۰:۴۱

    بحران «مدیریت آب» داریم نه بحران آب!

    بطور مثال هلند که قطب مديريت آب است از نظر توليد مقالات در بحث آب کشور دوازدهم دنيا است و ما کشور چهاردهم هستيم اما ما مسائلي را کار مي‌کنيم که هدفمان صرفا چاپ مقاله است؛ من از دانشگاهيان تقاضا دارم مانند برخي از مسئولين که توپ را فقط در زمين تحريم‌ها ميندازند، نباشيم ما هم توپ را در زمين مردم و مسئولين نيندازيم.