مصاحبه

  • حسین احمدی
    ۱۳۹۲/۰۶/۶ ۱۷:۵۶

    طرح حذف صفر از نظام علمی کشور!

    آقای دکتر گفت برای اعتبار بخشیدن به مدارک علمی بهتر است مدارج علمی را یک پله پایین بیاوریم. یعنی کسانی که دکتر هستند بشوند فوق لیسانس٬ ارشدی ها بشوند لیسانس و ….