مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۰۵/۳ ۱۵:۳۳

    عصر ملت ها رسید

    متن سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در همایش«نظریۀ بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی رحمه الله و حضرت آیت الله خامنه ای»
    من ده عنوان از فرمایشات رهبری را در باب بیداری اسلامی استخراج کردم و فکر می کنم به دو سه عنوانش بیشتر نرسم. راجع به مقام معظم رهبری این نکته را می خواهم عرض کنم که فکر می کنم شخصیت حقیقی ایشان به عنوان یک عالم احیاگر دین، اصلاح طلب جهان اسلام و یک روشنفکر دینی مجاهد، تا حدود زیادی تحت الشعاع شخصیت حقوقی ایشان قرار گرفته است. البته پشتوانه ی شخصیت حقوقی، شخصیت حقیقی است ولی معتقدم نقش ایشان به خصوص در بیداری اسلامی و اتفاقاتی که در جهان اسلام دارد می افتد، به تبع نقش استثنایی امام به عنوان پدر انقلاب های اسلامی در عصر حاضر، به تعبیر مخالفین، پدر بنیادگرایی دینی و به تعبیر دوستان، پدر بیداری اسلامی، یک نقش ویژ ه ای است که متأسفانه به تعارف و رودربایستی گذاشته می شود.