مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۲/۹ ۱۱:۰۷

    اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسلامي

    دكتر ليلاز از تحليل گران اقتصادي و از فعالان سياسي و رسانه ايست و دكتر عيوضلو هم از پژوهشگران اقتصاد اسلامي هستند و اكنون هم عضو هيئت مديره بانك توسعه صادرات ايران ميباشند. اين دو استاد بناست در چند جلسه صحبت هاي هم را نقد و با يكديگر گفتگو كنند تا ما هم ببينيم بالاخره تكليف اقصاد اسلامي و بازار آزاد چه ميشود.