مصاحبه

  • گفتاری صوتی از استاد رحیم پور ازغدی
    ۱۳۹۲/۰۸/۴ ۱۳:۰۰

    انقلاب، تنش است و عدالتخواهی، ادامه تنش در عرصه بین الملل

    بیست و دومین مقاله شفاهی استاد حسن رحیم پور به بحثی در حوزه تئوریک سیاست خارجی و حقوق بین الملل پرداخته است؛ در این گفتار به مفهوم شناسی”تنش” و “تنش زدایی”  دور جدید مذاکرات هسته ای و اذن مشروط رهبری به دولت جدید جهت مذاکره با آمریکا با قید (مخالفت نمی کنیم امّا  خوش بین نیستیم)، پرداخته است […]