مصاحبه

  • به مناسبت سالروز شهادت مغز متفکر انقلاب اسلامی
    ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۱۲:۲۸

    از اسلام اینگونه مي شود پاسداري كرد: آزادي دادن، و مواجهه صريح و روشن با افكار مخالف

    جالب است كه حساسيّت ها و هشدارهاي علامه نه فقط در آن هنگام – يعني دهه هاي چهل و پنجاه- بلكه در دهه هاي هفتاد و هشتاد نيز رنگ صدق پذيرفت؛ چراكه در دهه هاي هفتاد و هشتاد، بخش قابل توجهي از نيروهاي انقلابي، آرام آرام، مبتلا به «استحاله ی فكري» و «التقاط ايدئولوژيك» شدند و فضاي ذهني آنها به تسخير آميزه اي از آموزه هاي «اسلام» و «ليبراليسم» درآمد…