مصاحبه

  • نقد فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو"(1)
    ۱۳۹۳/۰۴/۳ ۰۷:۳۵

    وقتی هیچ کس از هیچکس راضی نیست

    به نظر می رسد یکی از دیالوگ های اصلی فیلم این باشد:” هیچ کس از هیچ کس راضی نیست”. این دیالوگ از سوی ساناز گفته می شود و در جریان فیلم به تایید می رسد. جهان مدرن به دلیل اصالت دادن به خواسته ها و تمایلات درونی انسانها و به تعبیر بهتر اصالت نفس و قطع کردن او از تقیدها و پیوند با خدا و در نتیجه محصور کردن او صرفا در امور و اهداف این دنیایی به طور ذاتی گرفتار نوعی نارضایتی است.