مصاحبه

  • شیوه ای ابتکاری در کشف سبک زندگی اسلامی ایرانی
    ۱۳۹۲/۰۶/۱ ۱۳:۲۰

    مجموعه استفتائات تخصصی معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

    هر گونه تشبّه به كفّار و فسّاق، جايز نيست. بر اين اساس، لباس امروزي مردم ما هم لباس غير اسلامي است. پدران ما تا قبل از رژيم قاجار، لباسهاي دراز مي پوشيدند. از دوران قاجار، كم كم لباسها كوتاهتر شدند تا رسيد به اين وضع فعلي كه ملاحظه مي فرماييد. در معماري نيز همين اتّفاق افتاده است. مثلاً در معماري قديم ما، اغلب حياط در وسط خانه است و اتاقها اطراف حياط هستند تا كسي به حياط، همسايه ديد نداشته باشد. معمولاً پنجره ها هم به بيرون خانه باز نمي شد. متأسفانه سبك زندگي امروز ما، از سر تا پا، غير اسلامي است. در جنس لباس و شكل لباس و جنس مصالح ساختماني و شكل آن و ديگر امور ما نيز فرهنگ كفر حاكم شده است.