مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۳:۲۷

    معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

    هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی آموزش و تربیت کادر لازم بری ارگان های عهده دار فعالیت های مطبوعاتی داخل و خارج از کشور، تحلیل گران و مفسران وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخلی و بین المللی، کارشناسان مجرب در امور مطبوعاتی در سطح کشور و در سطح بین المللی.