مصاحبه

 • نظام خانواده در ایران
  ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰۵:۳۲

  نشست نقد و نظر با موضوع جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی / دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

  نشست نقد و نظر با موضوع جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی / یکشنبه 28 اردیبهشت ساعت 15:30
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 • بررسی علم دینی در اندیشه عالملن دینی و روشنفکران
  ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ۱۴:۲۳

  علم دینی؛ دیدگاهها و ملاحظات

  مجموعه مقالات و گفتارهایی از سید حسین نصر، عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، سید محمد مهدی میرباقری،علی عابدی شاهرودی،خسرو باقری و مهدی گلشنی

 • مغالطه ای در مورد نحوه تاثیر پیش فرضها بر علوم انسانی
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۴۸

  مغالطه پیدایشی

  افرادی بسیارهمانند خسرو باقری و همفکرانش درباره منشا و ماهیت علوم انسانی مغالطه ای می نمایندبه نام: مغالطه پیدایشی (Genetic fallacy). مغالطه پیدایشی آن است که با این پیش فرض که ماهیت چیزی برابرخاستگاه و منشا پیدایش آن است، به استدلال پردازیم. (ماهیت الف=خاستگاه الف). به طور مثال آیا می توان گفت که چون شراب، […]