مصاحبه

  • درباره فیلم «هیس... دخترها فریاد نمی‏زنند»
    ۱۳۹۲/۰۷/۲ ۱۶:۴۸

    کودکان فریاد نمی ‏زنند

    متهم اصلی این داستان، «آبرو» و «آبروداری» است. اگر چه کارگردان از افراط در دشمنی با کلیشه ساختگی بازاری و تفریط در شیفتگی نسبت به کلیشه وکیل زن پرهیز می‏کند، اما نمی‏تواند از قید «آبرو» بگذرد؛ آبروداری عامل مسکوت ماندن جنایت و اعدام به ناحق متهم می‏شود.