مصاحبه

  • درباره آخرین ساخته مصطفی کیایی
    ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۲۰:۴۴

    «خط ویژه» غر نمی زند

    مهم ترین ویژگی خط ویژه آن است که “غر” نمی زند. هرچند هوای شهر آلوده است اما سیاه نیست؛ جوانانی با شمایل امروزی که از نحوه ی آرایش و لباس و حتی عینک آن ها معلوم است متمایل به فرهنگ دیگری هستنددر پی رفع مشکلات دست و پاگیر و فراوان خودشان در ابتدای جوانی اند.مرد جوانی که فیلمنامه نویس است و گویا بارها زندگی ش را برای ساخت فیلم به تاراج برده این بار فیلمنامه ای متفاوت می نویسد، فیلمنامه ای که نه برای ساخت فیلم بلکه برای ساخت زندگی خودش است نوشته شده است.