مصاحبه

  • بررسی یک پایان نامه دانشجویی:
    ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۱۲:۵۵

    فقها و سیاست های علمی دوره قاجار

    تصور فقهای ما از علم یک تصور مقدسی بوده. برای مثال مرحوم آخوند خراسانی می‌گوید یادگیری زبان انگلیسی نه تنها به عنوان این که مقدمه واجب یعنی یادگیری علوم جدید، تکنولوژی و… است، واجب است، خودش هم اصالت دارد. یعنی نه تنها به عنوان این که مقدمه واجب است بلکه تحصیلش ذاتاً واجب است.