مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۰۰:۱۸

  نشست رونمایی از کتاب «دانشگاه نامه»

  دانشگاه نامه، کتابی در نقد محیط ها، مناسبات و مسائل دانشگاهی است که با زبان طنز به بیان این مسائل می پردازد.

 • نگاهی انتقادی به رویکرد کمیت‌محور جذب دانشجو در علوم انسانی؛
  ۱۳۹۲/۰۷/۱ ۱۷:۱۴

  اسطوره‌ کمیت!

  گذر از نگاه کمّی به نگاه کیفی می‌تواند نسل‌های آینده‌ی ما را از بحران تحصیلی و رسوایی نظام آموزش عالی که ممکن است به آن گرفتار آییم، رها کند.گسترش دانشجو بدون توجه به نیاز جامعه و بدون توجه به ظرفیت‌های منابع انسانی کشور و بخش تولید، تنها به گسترش یک چیز انجامیده و می‌انجامد، انتظارات.