مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۵/۲ ۱۵:۰۱

  محمدسعید مهدوی کنی

  نام و نام خانوادگی: محمدسعید مهدوی کنی
  تخصص: الهیات و معارف اسلام-فرهنگ و ارتباطات اجتماعی
  محل کار: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
  تحصیلات: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-دکترای فرهنگ و ارتباطات اجتماعی
  سوابق کاری: عضو هیأت امنای دانشکده صداو سیما-مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)-ریاست دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات