مصاحبه

 • معرفی کتاب دکتر گیویان
  ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۳:۴۹

  نگاهی به رویکرد های جدید در مردم شناسی دینی

  افول سیطره طبیعت گرایی و نفی کارکرد گرایی توسط مشرب تفسیر گرا امری است که به اعتقاد نویسنده منجر به باز تعریف دین به عنوان جنبه ذاتی ومفهم معنا برای بشر شده که در آثار اندیشمندانی همچون کلیفورد گیرتز وپیتر برگر ظاهر گردیده است. در این اثار بیشتر به دین به همانند نظامی فرهنگی و نظمی معنا دار که بااستفاده از نمادها واقعیت ها را نمایان می سازد نگاه شده است. ویژگی مهم این نوع تفکر اولویت دادن به فرهنگ در برابر سازمان اجتماعی و خود مداری آن برای تحلیل مستقل از ساخت اجتماعی است.

 • ۱۳۹۲/۰۵/۲ ۱۵:۰۱

  محمدسعید مهدوی کنی

  نام و نام خانوادگی: محمدسعید مهدوی کنی
  تخصص: الهیات و معارف اسلام-فرهنگ و ارتباطات اجتماعی
  محل کار: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
  تحصیلات: کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی-دکترای فرهنگ و ارتباطات اجتماعی
  سوابق کاری: عضو هیأت امنای دانشکده صداو سیما-مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)-ریاست دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات