مصاحبه

 • گفتگو با دکتر سعید زاهد زاهدانی
  ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۰۱:۳۷

  زاهد: انقلاب اسلامی ناقض دوگانه سنت-مدرنیسم/علوم اجتماعی وارداتی هم ناقص است و هم بی‌قواره‌

  مکتب فرهنگستان کمال بیشتری دارد و کاربردی‌تر هم هست. به رویکرد علامه مصباح اشکالات اساسی وارد است، نقد به رویکرد آِیت الله جوادی آملی هم این است که نمی‌توان با یک مبنای فلسفی وارد بحث تجربی شد و نیاز به یک منطق از جنس تجربه دارد. منطقی که مرحوم حسینی‌الهاشمی ساخته‌اند از جنس هر سه است؛ یعنی هم از جنس تجربه است، هم عقل و هم وحی.

 • جامعه شناسی در آئینه نقد
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۰۰:۵۵

  معنا و مفهوم مرگ جامعه شناسی

  ناتوانی علم جامعه شناسی در حل مسائل جامعه آنگونه که نظریه پردازان اولیه علم مدعی آن بودهن و چرخش مبانی و روشهای این علم از دیدگاه پوزیتیویستی و کمی به علوم فرهنگی و روشهای کیفی وهمچنین پیدایش رشته هایی مانند مردم شناسی و مطالعات فرهنگی با رویکردی جدید مسئله ای است که برخی مانند دکتر کچوئیان آنرا مرگ جامعه شناسی می دانند.