مصاحبه

  • درباره این روزهای دانشگاه ها؛
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۱۴:۲۷

    دانشجو باید سیاسی باشد

    راه برون رفت از این فضا، اتحاد و متشکل شدن نیروهای هم فکر، عضویت و فعالیت جدی در تشکل های مستقل دانشجویی است. این وضع دانشگاه با اندیشه های انقلاب ما سازگاری ندارد