مصاحبه

 • جامعه شناسی حج در گفت‌وگو با داوود پرچمی/ بخش پایانی؛
  ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۱۲:۴۸

  آسیبی که در نگاه به حج وجود دارد تقلیل آن به مناسک صرف است

  تغییر نگاه تقلیل گرایانه به حج پایه و اساس جهت گیری برای دستیابی به حج مطلوب است. حج پیشرفت حجاج، کشورهای اسلامی و امت اسلام را محقق می نماید؛ حجی که تولید و مصرف سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح خرد، میانه و کلان با استفاده از ظرفیتهای حجاج را فراهم کند.

 • "جامعه شناسی حج" در گفتگو با استادیار دانشگاه شهید بهشتی (1)
  ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۱۰:۳۰

  دکتر پرچمی:مناسک حج مدل کوچکی از جامعه آرمانی اسلام است

  جامعه ای الهی به دور از هرگونه تفاوتهای گروهی، که بنیان آن اجتماع، تمسک به حبل الهی می باشد. اجتماعی مبتنی بر اشتراکات عام و نادیده گرفتن افتراقات. جامعه ای که معیار اکرام انسانها تقواست. حج یک کارگاه آموزشی است