مصاحبه

  • به مناسبت 24 فروردین سالروز بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا
    ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۰۷:۵۹

    جامعه‌شناسیِ «خانواده‌ی در جنگ»:تأملی در «مادر رزمنده» و «رزمنده مادر»

    گزارش‌های ساده، مختصر و عاری از پیرایه‌ای که این کتاب مهجور دفاع مقدس از پیوندهای گسترده شبه‌خویشاوندی در محله و سراسر شهر ارائه می‌دهد، هم نشان‌دهنده نقطه مغفول و پراهمیتی در تحلیل‌های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس است و هم با خاصیت الگوبخشی نهفته در خود ره‌آموز و الهام بخش خانواد امروز بسیجی است.