مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۲۲:۴۰

    معرفی رشته پژوهش علوم اجتماعی

    هدف دوره كارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ ریزی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی است.