مصاحبه

  • نگاه تقویمی به دفاع مقدس، معادله ای نابرابر رقم زده است
    ۱۳۹۳/۰۷/۳ ۱۸:۲۸

    هشت سال مقاومت و تنها یک هفته روایت!

    یکی از آسیب های جدی که در حوزه رویدادهای تاریخی و مناسبت ها گریبانگیر ساختار فرهنگی کشور(اعم از مدیران، فعالان فرهنگی و هنری، نخبگان وعموم مردم) شده، افتادن در ورطه تکرار است.