مصاحبه

  • آزاد شدن از سلطه دلار مهمترین راهبرد اقتصاد مقاومتی
    ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۹:۲۸

    «دلار » چگونه کشورها را به استعمار می کشاند؟

    هزینه این تجهیزات عظیم نظامی وزارت دفاع آمریکا از محل انتشار دلار برای پاسخ به تقاضای مبادلاتی تجارت دنیا و حتی انتشار دلار بیش از نیاز مبادلاتی تجارت دنیا و به قیمت بی‌ارزش شدن ذخایر دلاری سایر کشورها تأمین می‌شود. در واقع بسیاری از مخارج هنگفت آمریکا در خارج از مرزهای این کشور از مالیات مردم آمریکا پرداخت نمی‌شود، بلکه از جیب سایر ملتهای دنیا و از طریق مالیات تورمی تأمین می‌گردد.