مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۱۹:۱۱

    درباره “سر به مهر” هادی مقدم دوست

    ممکن است اینکه یک بازیگری همه درگیری‌اش این باشد که نماز بخواند یا نخواند و اینکه نماز می تواند زندگی او را تغییر بدهد یا خیر برای بسیاری از مخاطبان غیرقابل باور به نظر برسد ولی مسئله این است که اگر ما مختصاتی که هادی مقدم دوست درباره لیلا حاتمی چیده است را بپذیریم و قبول کنیم برایمان قابل پذیرش می شود بنابراین مخاطبان در تماشای این فیلم به دو دسته تقسیم می شوند یا شخصیت فیلم را با همه مختصاتش می پذیرند و با آن همراه می شوند و یا نمی توانند با شخصیت اصلی فیلم ارتباط بگیرند بنابراین از فیلم جدا میشوند و چون برایشان سوژه غیر قابل باور و پذیرش است فیلم را دوست ندارند.نتیجه اینکه به نظر می آید که نگاه مقدم دوست به این فیلم یک نوع نگاه سیاه و سفید ویا صفر وصدی بوده است منوط براینکه اگرلیلا حاتمی را بپذیریم با فیلم همراهیم اگر نپذیریم از آن فاصله می گیریم.

  • ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۱۴:۳۰

    دهلیز:فیلمی اجتماعی از نسل جدید فیلمسازان انقلاب

    اهمیت دادن به اخلاق در مقابل قانون و به از خود گذشتگی و مهربانی در مقابل طلبکاری، مهمترین و زیباترین پیام های فیلم می باشند. محور اصلی حل بسیاری از مشکلات جامعه همین است. محبت و گذشت ریشه و شیرازه اخلاق است و پیامبر اسلام(ص)، نیامده مگر برای ترویج مکارم اخلاق.