مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۱۱:۳۸

    روز امید

    از یکی دو روز قبل هوا دگرگون شد. بادها، بشارت‌دهندگان رحمت بودند. آسمان ابری شد و 22 بهمن بارانی. قرارمان با بچه‌های مسجد این بود که ساعت 9:30 با هم از جلوی مسجد برویم اما نوجوان‌ها طاقت نیاوردند و خودشان زودتر از ما رفتند. میدان شهدا شلوغ بود و انتظامات سعی داشتند جمعیت را نگه دارند تا همه هماهنگ حرکت کنند، اما مردم که مثل رود گرفتار در پشت سد بودند؛ طاقت نیاوردند و زدند به خط.