مصاحبه

  • پرونده پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار، نقد و بررسی مستند ایران 200 میلیون
    ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۱:۱۲

    جمع های جبری: تحلیل مستند ایران 200 میلیون

    ما باید بین افزایش جمعیت و جهش جمعیت تمایز قائل شویم. اگر رشد جمعیت به تدریج و به طور متناسب صورت بگیرد، جامعه فرصت می کند به موازات آن امکانات لازم را تهیه ببیند. لذا نباید از افزایش جمعیت بیم داشته باشیم.