مصاحبه

 • چه‌گونه سرمایه­‌داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد و چه‌گونه باید آن را پس گرفت؟
  ۱۳۹۳/۱۱/۹ ۱۸:۴۱

  چرخش ظالمانه­‌ی جنبش زنان

  چیزی که پشت این چرخش است دگرگونی‌ه­ای بنیادی در خصلت سرمایه­‌داری است. سرمایه­‌داری دولتیِ دوران پس از جنگ جای خود را به شکل جدیدی از سرمایه­‌داری داده است – «غیرسازمان یافته»، در مسیر جهانی‌سازی، نولیبرال. موج دوم فمینیسم در هیئت نقدی بر سرمایه‌­داری دولتی سر برآورد، اما به خدمتکار سرمایه­‌داری نولیبرال تبدیل شد.

 • ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۰۹:۵۳

  نگاهی نو به مفاهیم توسعه

  تلاش برای مهار فقر عملا حوزه گسترده ای را برای مداخله گشود که برخی از محققان آن را حوزه اجتماعی خواندند. فقر” سلامتی ” آموزش ” بهداشت” بیکاری ” و غیره به مسایل اجتماعی تبدیل شدند مسایلی که رویارویی با آنها مستلزم دانش علمی مفصلی درباره جامعه و جمعیت آن ” برنامه ریزی اجتماعی گسترده ” و دخالت وسیعی در زندگی روزمره بود. پیدایش حوزه اجتماعی باعث شد که فرایند تصاعدی اجتماعی شدن مردم و تحمیل هنجارهای مسلط به آنها و نیز جذب آنها در دستگاه تولید سرمایه داری میسر گردد.

 • ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۴:۵۲

  گونه شناسی نظریات و امواج توسعه

  دیسیپلین توسعه از ابتدای راه یعنی بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون به طور مشخص ۵ موج فراگیر را از سر گذرانده است.[۱] این امواج گرچه به ترتیب بیشترین حجم از مقالات، کتب، سمینارها و به طور کلی فضای عمومی جوامع غربی را در دوره­هایی خاص به خود اختصاص داده­اند، در عمل، در کشورهای در حال توسعه به علل مختلفی صرفاً امواج خاصی مورد توجه واقع شده­اند. هم­چنین نهادهای جهانی توسعه مثل بانک جهانی و صندوق پول متناسب با برآمدن امواج توسعه به طور متناسبی تطبیق نیافته­اند و به طور کلی فقط به ترتیب به موج اول، سوم و چهارم روی خوشی نشان داده­اند.