مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۸/۶ ۰۹:۰۴

  مستند دکترین شوک

  «نائومی کلاین»، در کتابی با نام «دکترین شوک» به مطالعه درباره کارکردهای شوک و چگونگی تولید و بهره برداری سیاستمداران و اقتصاددانان از این شوک ها، به ویژه برای برقراری نظام لیبرالیسم در رقابت با کمونیسم، و همچنین مقررات زدایی و استقرار بازار آزاد به عنوان الگوی مسلط اقتصادی در جهان می پردازد. مستند «دکترین شوک» با […]

 • نگاهی به کتاب «دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه» اثر نائومی کلاین
  ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ ۱۴:۰۶

  سیاست‌های نولیبرالی و حذف یارانه‌ها….

  نائومی کلاین دراین کتاب اجرای سیاست‌های بازارمحور نولیبرالیسم توسط ایالات متحده و متحدشان را به چالش می‌گیرد و با تبحر و ظرافت قابل تحسینی نشان می‌دهد که همواره در طول تاریخ، ایده‌های آزادسازی افراطی نزد مردم غیر محبوب بوده است. وی معتقد است اجرای این گونه سیاست‌ها به‌وسیله‌ی اقتصاددانان نولیبرال در «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» نتیجه‌ی برنامه‌ریزی ها‌ی آمریکا برای نفوذ به ساختار داخلی تصمیم‌گیری کشورهای جهان سوم است.

 • دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه

  نائومی کلاین دراین کتاب اجرای سیاست‌های بازارمحور نولیبرالیسم توسط ایالات متحده و متحدشان را به چالش می‌گیرد و با تبحر و ظرافت قابل تحسینی نشان می‌دهد که همواره در طول تاریخ، ایده‌های آزادسازی افراطی نزد مردم غیر محبوب بوده است. وی معتقد است اجرای این گونه سیاست‌ها به‌وسیله‌ی اقتصاددانان نولیبرال پیرو «مکتب شیکاگو» (Chicago School)(نظریه‌های اقتصادی دانشگاه‌ شیکاگوی آمریکا) در «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» نتیجه‌ی برنامه‌ریزی ها‌ی آمریکا برای نفوذ به ساختار داخلی تصمیم‌گیری کشورهای جهان سوم است.