مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۱۷:۲۹

    علم دینی؛ دیدگاهها و ملاحظات

    مولفان: سید حمید رضا حسنی، مهدی علیپور ، سید محمد تقی موحد ابطحی ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه      پژوهش در مبانی فلسفی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم دینی و بررسی نسبت بین علم و دین به منظور بررسی و تبیین امکان، ضرورت و ساختار علم دینی از ضرورت‌های پژوهشی در حوزه فلسفه علوم انسانی و […]

  • ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ ۱۷:۵۴

    امکان و چگونگى علم دینى(3)

    مصاحبه دکتر گلشنی (رئیس پژوهشکده علوم انسانى‏و مطالعات فرهنگى) و دکتر خسرو باقری (استاد دانشگاه تهران ) با فصلنامه حوزه و دانشگاه در باب علم دینی