مصاحبه

  • "جامعه شناسی حج" در گفتگو با استادیار دانشگاه شهید بهشتی (1)
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۱۰:۳۰

    دکتر پرچمی:مناسک حج مدل کوچکی از جامعه آرمانی اسلام است

    جامعه ای الهی به دور از هرگونه تفاوتهای گروهی، که بنیان آن اجتماع، تمسک به حبل الهی می باشد. اجتماعی مبتنی بر اشتراکات عام و نادیده گرفتن افتراقات. جامعه ای که معیار اکرام انسانها تقواست. حج یک کارگاه آموزشی است