مصاحبه

  • برگزاری نشست «شهر ایرانی» به بهانه نمایش فیلم «زاویه»
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۲۱:۴۴

    آغاز راه نرفته در توسعه شهری

    به گزارش سایت علوم اجتماعی اسلامی‌ایرانی، نشست «شهر ایرانی؛ از سودای الگوی بومی تا معضلات فرهنگی‌ـ‌اجتماعی و زیست‌محیطی» توسط سایت «علوم اجتماعی اسلامی‌ایرانی» با همکاری «گروه فرهنگی کمان» و «انجمن علمی برنامه‌‌ریزی اجتماعیِ» این دانشکده برگزار شد. در این نشست ابتدا فیلم مستند «زاویه»، به‌اختصار نقد و بررسی شد و سپس از منظرهای متفاوتی به بحث توسعه شهری پرداخته شد.