مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۹

  علی اکبر مزینانی

  نام: علي اكبر
  نام خانوادگي: تاج مزيناني
  دکتراي سياستگذاري اجتماعي (با تاکید بر مطالعات جوانان)، دانشگاه گلامورگان، انگلستان
  استاديار، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي (ره)
  ايميل: atmazinani@yahoo.com