مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۶:۵۲

    گزارشی از نشست مرگ جامعه شناسی و تولد مطالعات فرهنگی

    درآمد: این جلسه که با سخنرانى دکتر حسین کچویان – جامعه شناس و عضو هیأت علمى دانشگاه تهران – آغاز شد، با سخنان دکتر نعمت الله فاضلى – جامعه شناس و عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى – ادامه یافت و در نهایت به جلسه مناظره حاضران درباره وضع فعلى جامعه شناسى و مطالعات فرهنگى و کارکردهاى آن تبدیل شد.آنچه درپى مى آید، ماحصل این گفت وشنود است.