مصاحبه

  • گفتگو با دکتر محمدجواد محمودی
    ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۴:۴۹

    چرا غرب کنترل جمعیت را تجویز میکند؟

    به گمان رسانه‌های غرب و غربی‌ها، اگر جمعیت خوب مدیریت شود، جمعیت عامل قدرت می‌شود و این خود موجب توازن ترس و به خطر افتادن منافع کشورهای توسعه یافتهٔ جهان می‌شود.در حال حاضر ایران از نظر رشد سالانهٔ جمعیت در حد میانی و در سطح بین‌المللی از جمله کشورهای با رشد متوسط جمعیتی است. کشور آمریکا و اروپایی‌ها به دلیل اینکه زود‌تر وارد مرحلهٔ انتقال شده و زود‌تر به پیری جمعیت رسیدند، سوپاپ اطمینان آن‌ها برای توازن جمعیتشان، مهاجرت‌های بین‌المللی است