مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ ۱۶:۵۳

    میزگردجامعه سکولار و جامعه دینى

    این میزگرد را با حضور حجة الاسلام دکتر محمود تقى زاده و دکتر سید امامى در زمینه جامعه سکولار و نقش آن برگزار شده است.
    «ما باید به نقش و کار کرد دین در جامعه توجه کنیم، بدون در نظر گرفتن ارزش ها و ضد ارزش ها. لذا، در درون جامعه شناسى دین مکاتب متنوعى ایجاد شد که بخش مهمى از آنها رویکرد مساعدى نسبت به دین دارند; مثلاً، چند تن از جامعه شاسان امریکایى مانند پیتربرگر، رابرت بلاّ (Robert Bellah) و پارسونز (Parsonse) که خود یکى از بنیان گذاران مکتب ساز در جامعه شناسى است خودشان را از جمله مسیحیان متدّین مى دانند و با موضعى مثبت نسبت به دیانت در جامعه شناسى برخورد مى کنند.»