مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۲۳:۵۱

    فکوهی: روشنفکران ما عقب افتاده هستند/ هر گاه به درون کشور اعتماد کردیم نتیجه گرفتیم

    ما در ایران طی هزاران سال قومیت‌های مختلف را داشته‌ایم اما هیچ گاه آنها با یکدیگر و با حکومت مرکزی مشکلی نداشته‌اند اما در سال‌های اخیر همین روشنفکران مباحث پس از انقلاب فرانسه را مطرح می‌کنند که بسیار وحشیانه بود. توصیه من به این دوستان این است که زبان‌ انگلیسی شان را تقویت کنند تا مباحث پنجاه سال قبل را برای ما تکرار نکنند.