مصاحبه

  • گزارشی از یک پایان نامه دانشجویی در مصاحبه با کاظم حاجی زاده
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ ۱۸:۰۵

    حاجی زاده: در اکثر کشورهای اسلامی، بیش از 70 درصد مردم معتقدند که حکومت باید قوانین شریعت را اجرا کند

    امروز سوال و محور اصلی بحث ها در کشورهای اسلامی در سطح مردمی و بخشی از نخبگان این نیست که آیا اسلام باید به طور جدی وارد حیات سیاسی- اجتماعی بشود یا نه؛ پاسخ این سوال به وضوح آری است. بلکه مسئله اصلی این است که مختصات نظام سیاسی اسلامی چگونه است و برای اجرای شریعت از چه ساختارها و فرم هایی که متناسب حیات اجتماعی نوین باشند، باید استفاده کرد.