مصاحبه

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۶:۵۲

  گزارشی از نشست مرگ جامعه شناسی و تولد مطالعات فرهنگی

  درآمد: این جلسه که با سخنرانى دکتر حسین کچویان – جامعه شناس و عضو هیأت علمى دانشگاه تهران – آغاز شد، با سخنان دکتر نعمت الله فاضلى – جامعه شناس و عضو هیأت علمى دانشگاه علامه طباطبایى – ادامه یافت و در نهایت به جلسه مناظره حاضران درباره وضع فعلى جامعه شناسى و مطالعات فرهنگى و کارکردهاى آن تبدیل شد.آنچه درپى مى آید، ماحصل این گفت وشنود است.

 • جامعه شناسی در آئینه نقد

  معنا و مفهوم مرگ جامعه شناسی

  ناتوانی علم جامعه شناسی در حل مسائل جامعه آنگونه که نظریه پردازان اولیه علم مدعی آن بودهن و چرخش مبانی و روشهای این علم از دیدگاه پوزیتیویستی و کمی به علوم فرهنگی و روشهای کیفی وهمچنین پیدایش رشته هایی مانند مردم شناسی و مطالعات فرهنگی با رویکردی جدید مسئله ای است که برخی مانند دکتر کچوئیان آنرا مرگ جامعه شناسی می دانند.

 • سوم تیر و دولت نهم در گفتگو با دکتر حسین کچوئیان
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۹:۲۵

  زخم خورده‌ها دارند جمع می‌شوند

  دکتر کچوئییان در این مصاحبه ضمن ناتوانی تئوری های وارداتی از تحلیل انقلاب اسلامی ،دولت نهم را فصلی نو در تاریخ انقلاب می داند که توانسته ضمن احیای اصول انقلابی ، فاصله بین دولت – ملت را جبران نماید . ایشان در ادامه توفیقاتت دولت در بحث مبارزه بامفاسد و سرسختی مخالفین و تخریب چهره دولت توسط آنان را ذکر و آینده اقتصادی دولت را نگران کننده می داند.